HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT – NHẬT

Địa chỉ: 15 ngõ Núi Trúc – Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội

 Điện thoại: 024 3846 0341

 E-mail: hoigiaoluuvanhoavietnhat@gmail.com

 Website: hoigiaoluuvanhoavietnhat.vn

Liên hệ với chúng tôi