CƠ CẤU TỔ CHỨC

HỘI GIAO LƯU VĂN HOÁ VIỆT – NHẬT

NHIỆM KỲ V (2019 – 2024)

Giai đoạn 1/2019 – 12/2022

 • Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Ông Vũ Khắc Liên

 • Phó Chủ tịch : Ông Lê Ngọc Định

 • Uỷ viên Thường vụ: Bà Ngô Minh Thuỷ

 • Trưởng Ban Kiểm tra: Bà Lưu Huyền Ngọc

 • Ông Nguyễn Hữu Thỉnh, Uỷ viên Ban Chấp hành

 • Ông Lê Tiến Thọ, Uỷ viên Ban Chấp hành

 • Ông Trần Khánh Chương, Uỷ viên Ban Chấp hành

 • Ông Hoàng Đạo Kính, Uỷ viên Ban Chấp hành

 • Ông Nguyễn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành

 • Bà Kiều Thuý Nga, Uỷ viên Ban Chấp hành

 • Chánh Văn phòng Hội: Bà Nguyễn Thị Thanh Nga

Giai đoạn 12/2022 – đến nay

 • Chủ tịch: Ông Lê Ngọc Định

 • Uỷ viên Thường vụ: Bà Ngô Minh Thuỷ

 • Trưởng Ban Kiểm tra: Bà Lưu Huyền Ngọc

 • Ông Nguyễn Hữu Thỉnh, Uỷ viên Ban Chấp hành

 • Ông Lê Tiến Thọ, Uỷ viên Ban Chấp hành

 • Ông Lương Xuân Đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành

 • Ông Hoàng Đạo Kính, Uỷ viên Ban Chấp hành

 • Ông Nguyễn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành

 • Bà Kiều Thuý Nga, Uỷ viên Ban Chấp hành

 • Chánh Văn phòng Hội: Bà Nguyễn Thị Thanh Nga

Hai đơn vị trực thuộc Hội:

 1. Trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật Núi Trúc

 2. Trung tâm tư vấn Du học Núi Trúc